тарантулски дизайн
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
тарантула дизайн
тарантула дизайн
тарантула дизайн
тарантула дизайн

::Дневници
::Партньори
Triada Soft Ltd.
STIdesigner
Определяне на пола

Един от най- важните моменти, свързани с успешното размножаване на тарантулите, е максимално ранното определяне на пола на паяка, с цел да се забави или максимално да се ускори неговия растеж и настъпването на полова зрелост.

Последните изследвания на учените (Рик Уест, Марк Р. Харт), основани на книгата на Б.Дж. Марплс "The Spinnerets and Epiandrous Glands of Spiders" (Спинерети и епиандрални желези при паяците,1967), предлагат единствения действително възможен способ за точно определяне на пола по жив екземпляр. Както вече се спомена при раглеждането на паяжинния апарат на тарантулите, само мъжките имат специални паяжинни жлези, които едва забележимо се отварят с малки отвори в областта на епигинума, пред епигастралната бразда. Тези отвърстия са подредени в 2-4 реда, които имат полукръгла или триъгъльна форма. Местонахождението им може да се определи по наличието на по- гъстите и по- къси тъмни косъмчета, разположени под формата на арка (вж. рисунката).

 

Тези придатъци, аналогични на основните спинерети на паяка, се наричат epiandrous fusillae (епиандрални жлези) и се използват от мъжките при плетенито на сперм – паяжина. Затова, тяхното наличие у една тарантула говори за мъжки пол, а отсъствието им- за женски. За прилагането на този метод е необходима практика и опит. Особено сложно е определянето на пол у видовете със светло оцветяване на долната част на коремчето - Aphonopelma seemanni, Nhandu coloratovillosus, Megaphobema robustum. Необходима е също така акуратност и внимателно отношение с паяка. Този метод е уникален и полезен, понеже се базира на научен подход и позволява със сигурност да се определи пола на жива тарантула.

 

Също така той дава възможност да се определи пола даже в ранна възраст, като за това вече е необходимо допълнително осветление и бинокъл или микроскоп.
Следващият също така абсолютно надежен и точен метод за определяне на пола, е иследване на екзувия (стария екзоскелет на тарантулата)
 
 
 

За целта е необходимо да се разпъне екзоскелета по начина, показан на картинката и да се обърне внимание на областта между първия чифт бели петна, разположени в основата на коремчето. Тези петна определят мястото на белите дробове на тарантулата- съответно първия и втория чифт. В тази област се намират и половите органи на паяка и екзувия на самката има следи от сперматеките, които са добре изразени у половозрелите женски. У мъжките тази част на екзувия е равна и плоска.
Оределяне на пола на по- малките екземпляри е доста сложно поради слабата изразеност на сперматека у женските в по- ранна възраст и изисква добро осветление и по- силно увеличение.
При различните видове формата на сперматека е различна.
 
 
 
Необходимо е също така да се отбележи, че много видове веднага след линеене успяват да подъвчат екзувия, след което той става непригоден за изследване. Поради това е необходимо старият екзоскелет да се извади при първа възможност, без обаче да се тревожи излишно самата тарантула.
В последно време се ползва също така и комплексен метод, отчитащ формата на епигастралната бразда, разстоянието между белите дробове от предния чифт и ъгъла, под който са разположени спрямо срединната линия на тялото на паяка.
На рисунката по- долу с червено е обозначена епигастралната бразда, със зелено- линията, свързваща средата на белия дроб към срединната линия на телцето на паяка( интересува ни ъгълът между тази линия и линията на хоризонта)
 

В таблицата са систематизирани признаците и характеристиките нна женските и мъжките.

признак
женска
мъжки
Форма на епигастралната бразда
По- извита в сравнение с тази при мъжкия
фактически представлява права линия, минаваща между вътрешните ъгли на белите дробове
Разстояние между първите бели дробове
По- голямо
По-близко разположени
Ъгъл между долния край на белия дроб и срединната линия
Белите дробове са по- раздалечени, ъгълът е не по- малко от 20 градуса
Белите дробове са разположни по- хоризонтално, отколото при самките, ъгълът е около 5 градуса

 

От изложеното дотук става ясно, че може да се определи полът на тарантулата само при възможност за избор от няколко екземпляра, още повече, че при покупката никой няма да ви предостави стария екзоскелет на животното.
Още един метод- най- малко точен и надежден според автора- е определянето на пола по размера и формата на хелицерите. ("Sexing tarantulas revisited" by Dr. Robert Gale Breene III).
 
Хелицерите на женските са по- масивни и мощни, отколкото при мъжките. Също така те имат разширение в основата си, а при самците хелицерите са по- тънки и равномерно широки по цялата им дължина.
 
 
 
За да се научи човек да определя пола по този начин, трябва да е разгледал огромен брой тарантули. Авторът на този метод твърди, че с негова помощ е определял успешно пола дори на неполовозрели Aphonopelma и Brachypelma.
 
Що се отнася до този метод, както и до определяне на пола по скоростта на растеж, пропорциите на тялото и някои аналогични на него, авторът счита, че те са само ориентировъчни . Същото се отнася за определянето на пола посредством съотношението на главогръда и абдомена, формата на хелицерите, съотношението на дължината на крачетата спрямо тялото и други подобни. За съжаление, те не са надеждни и затова няма да бъдат подробно разгледани тук.
Трябва да се кажат няколко думи и за половия диморфизъм при тарантулите.
При болшинството видове, както наземни, така и дървесни, възрастните екземпляри от различен пол се отличават забележимо по окраската, формата,, размерите и пропорциите на тялото- главно по дължината на краката.
При някои видове- Poecilotheria, Ephebopusразликите се забелязват и в по- ранна възраст, а при други различията са минимални-като показаните на снимките вляво половозрели самка и самец Nhandu coloratovillosus

При избора може да се предположи полът на младото животно, като се има предвид, че в повечето случаи мъжките растат по- бързо и изпреварват женските от същата възраст, затова по правило те са по- големи по размер.


Превод - darkbluelight.
Източник : www.tarantulas.tropica.ru


Страница: 1 от 2
Тялото на тарантулата условно може да се раздели на две части – prosoma (главогръд) и opisthosoma (коремче, абдомен), които са свързани помежду си с малко мостче – pedicel.
Паякообразните не притежават вътрешен скелет и техните вътрешни органи са затворени във външна обвивка- екзоскелет. Последните научни изследвания обаче показват, че вътре в паяка съществува сложна структура, която изпълнява функциите на същински скелет- endoskeleton
Тук не мисля да се спираме на детайлно описание относно това как да се грижим за малка тарантула, понеже основните принципи, които важат за възрастните тарантули важат с пълна сила и тук.
Един от най- важните моменти, свързани с успешното размножаване на тарантулите, е максимално ранното определяне на пола на паяка, с цел да се забави или максимално да се ускори неговия растеж и настъпването на полова зрелост.
Щедро предоставени за ползване от Guilherme Galhardo
Кратки указания с помощта, на които ще си аранжирате приличен терариум за дървесните си видове щедро предоставени за ползване от Guilherme Galhardo
Развъждането на тарантулите в плен само по себе си е доста сложно, което ни позволява да кажем, че едва в последните 10 години развъждането им е станало в количество, позволяващо участието им в търговията с екзотични животни.
В днешно време развъждането на тарантули е широко разпространено в Германия, Чехия, Великобритания и Съединените Щати и в по-малки количества в Холандия, Австралия и Швеция, а в последните години и в страните от бившия СССР (Русия, Украйна)

(от Vito Silvestro) Доколкото знаем, Theraphosa blondi, произлизаща от Венецуела, северна Бразилия, Гвиана, Френска Гвиана и Суринам, е до ден днешен най-големия вид тарантула на планетата, с което аз съм съгласен с цялото си сърце.
Тарантулите – достойни за уважение хищници. Тарантулите ловуват използвайки комбинация от скорост, засади и чифт остри зъби комбинирани с парализираща ( не се отнася за хората ) отрова...
Има няколко основни неща, с които трябва да сме запознати, когато сме тръгнали към зоомагазина за да си купим тарантула...
Страница: 1 от 2
тарантула дизайн
тарантула дизайн
Начало Галерия Дневници Видове Статии Форум За контакти Партньори
Екипът на spiderlog.info не носи отговорност за съдържанието на публикуваните в дневниците и форумът към сайта материали. При констатирани нарушения моля използвайте предоставените контакти за връзка с нас.


Check Page Ranking